Luare in evidenta

https://www.sioar.ro/login

Procedura pentru eliberarea dovezii de înregistrare a proiectelor de arhitectură

Precizam ca Filiala Nord Est a O.A.R. primeste cereri NUMAI direct de la membrii filialei sau de la imputernicitii acestora si elibereaza dovezi NUMAI direct membrilor filialei sau imputernicitilor lor.

 

Nu se vor elibera dovezi de inregistrare in urmatoarele situatii:

 • Nu se elibereaza dovezi de inregistrare pentru cereri completate incorect, cu rubrici lipsa, nesemnate sau nestampilate cu stampila de membru O.A.R.- Vor fi completate toate rubricile prevazute in cele doua formulare;
 • Cererea nu este semnata de arhitectul care semneaza proiectul de arhitectura sau nu este stampilata cu parafa sa de membru O.A.R. (stampila patrata);
 • arhitectul/conductorul arhitect nu are drept de semnatura;
 • arhitectul/conductorul arhitect nu are cotizatia achitata la zi sau are dreptul de semnatura suspendat pentru neplata cotizatiei;
 • arhitectul/conductorul arhitect este intr-o situatie de incompatibilitate;
 • conductorul arhitect nu are competenta legala pentru proiectarea lucrarii pentru care se solicita dovada;
 • arhitectul/conductorul arhitect a fost sanctionat disciplinar cu suspendarea dreptului de semnatura;
 • arhitectul/conductorul arhitect semneaza in cartus pentru o firma in cadrul careia nu isi exercita dreptul de semnatura conform inregistrarii in TNA;
 • arhitectul/conductorul arhitect semneaza planse de arhitectura in al caror cartus la rubrica sef de proiect (arhitectura) sau la rubrica proiectant (arhitectura) apare un alt nume si/sau o alta formare profesionala decat cea proprie

Precizari privind completarea dovezii:

 • Dovada se adreseaza Primariei care elibereaza Autorizatia de Construire;
 • Numarul si data inregistrarii vor fi completate la sediul filialei.

Pentru detalii privind completarea celor 2 formulare va rugam insistent sa cititi cu atentie notele de subsol de pe fiecare formular